Quản lý điều hành doanh nghiệp

 

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh theo một quy trình nhất định. Từ công đoạn người quản lý giao việc cho nhân viên, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc….Sử dụng chức năng này nhằm giám sát và kiểm soát các công việc đang thực hiện, đã quá hạn một cách chặt chẽ và khoa học.

 

Công việc

 

+ Công việc gì ?

+ Ai là người giao việc ?

+ Ai là người xử lý chính ?

+ Ai là người tham gia phối hợp xử lý ?

+ Ngày bắt đầu, ngày kết thúc công việc ?

+ Kết quả đã thực hiện ?

+ Tiến độ công việc ?

+ Trạng thái công việc: Đang thực hiện, Đã quá hạn, Hủy bỏ, Đang tạm dừng

+ Thảo luận trao đổi công việc, ý kiến của người phụ trách về kết quả đã thực hiện

 

Chức năng giao việc: Dành cho cán bộ quản lý giao việc cho các thành viên thuộc quyền mình quản lý. Công việc giao có thể được gán cho nhiều người cùng tham gia, các thành viên nhận việc sẽ báo cáo lại tiến độ và kết quả thực hiện công việc mình được giao

 

Chức năng tự giao việc: Mỗi thành viên có thể tự lập kế hoạch công việc gửi cho cán bộ quản lý phê duyệt, theo dõi và cho ý kiến, tự cập nhật tiến độ và kết quả công việc mình đã làm

 

Báo cáo công việc: Chức năng này để mỗi thành viên báo các công việc mình đã làm trong ngày. Chức năng này chỉ cho nhân viên báo cáo hoăc thay đổi báo cáo công việc của mình trong vòng 24h. Người quản lý chỉ cần truy câp vào phần báo cáo công việc là có thể biết được công việc đã làm của bất kỳ thành viên nào trong cơ quan.
Người quản lý có thể lựa chọn xem các công việc theo tiêu chí; Đang thực hiện, đã hoàn thành, đã quá hạn để có thể nhắc nhở nhân viên làm việc theo đúng tiến độ. Có thể xem kết quả, trạng thái của tất cả các công việc mình đã giao chỉ thông qua một màn hình

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Tin tức ( 22-02-2012 )
Lịch cá nhân ( 22-02-2012 )
Lịch cơ quan ( 22-02-2012 )